Teaching

 • UNIVERSITY OF REGENSBURG:
  MikroMakroKonkret                                                         (
  Bachelor)
  Seminar Regional Economics II                                      (
  Master)
  Seminar Regional Economics I                                       (Bachelor)
  Lecture Introduction to Econometrics                           (Bachelor)
  Seminar Introduction to Microeconomics                     (Bachelor)
  Coordinator for Introduction to Microeconomics         (Bachelor)

 • UNIVERSITY OF INNSBRUCK: 
  Lecture Experimental Economics                                    (Master)
  Seminar Intermediate Microeconomics                          (Bachelor)
  Seminar Public Economics                                               (Bachelor)
  Seminar Basic Microeconomics                                       (Bachelor)

 • MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK:
  Lecture International Economics                                     (Master)

 •  SUPERVISED THESES:
   Bachelor: 4                               Diploma: 2                               Master: 5